Poplatek ze psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 120,- Kč za jednoho psa.

Splatnost poplatku je do 31.3.2024.

Poplatek lze zaplatit  v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800. V případě platby  bankovním převodem uvádějte přidělený variabilní symbol a dále uvádějte specifický symbol 1341 a do poznámky uveďte Jméno Příjmení + č.p.. Variabilní symbol pro každého poplatníka je stejný jako v loňském roce. Pokud potřebujete variabilní symboly znovu zaslat, kontaktujte paní ekonomku na email ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na čísle 556 843 842.