Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na Patičku webu

Znak obce Veřovice

Vítejte v obci Veřovice

Malebná vesnice v údolí Beskyd

Obec Veřovice leží v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, na severním úpatí Veřovických vrchů, a zhruba 7 až 9 km západně od Frenštátu pod Radhoštěm a 13 km severovýchodně od Valašského Meziříčí. Obec leží zároveň na jižní hranici kraje se Zlínským krajem. V obci žije přibližně 2 000 obyvatel.

O obci Veřovice

Obec Veřovice

Obec Veřovice se rozkládá podél říčky Jičínka v dolině mezi Veřovickými vrchy, které tvoří Velký Javorník, Dlouhá, Krátká, Hundorf, Huštýn a Trojačka. V katastru se nachází pouze Velký Javorník, Dlouhá a Krátká. Mezi Velkým Javorníkem a Dlouhou je údolí, které se nazývá Padolí.

Kdysi tudy vedla důležitá obchodní stezka ze Štramberka do Rožnova p.R.. Na pravém břehu Jičínky je nižší pahorkatina, kterou tvoří Pekla, Hyklův kopec, Borčí, Babinec a Štramberčík. Mezi Pekly a Hyklovým kopcem teče říčka Sedlnička údolím zvaným Potoky.

V katastru obce Veřovice se nachází v horních břidlicových vrstvách zvaných Veřovické železná ruda ocelek. Dolovala se kolem roku 1850, na Babinci, Borčí a jinde. Ve Frýdlantě měla vrchnost železné hutě a hamry, kde se tyto rudy vozily, a z nich se se značným nákladem vytavovalo železo pro kovářské, zámečnické a jiné potřeby. Ruda obsahovala 11-20% železa, a proto se její těžba zastavila.

V katastru obce je mnoho skal, kde se lámal kámen na stavbu domů. Na dlažbu se vozily kamenné desky z lomu v Kamenárce, kde se daly lehce lámat, protože byly vrstvovitě uloženy.


Více informací

Obrazem

Obec Veřovice na fotografiích

Statistika obce

Základní statistické údaje obce Veřovice

1411
založení
613
let
2002
obyvatel
16,57
rozloha km²
Zajímavosti obce

Historie

Pohled do historie obce Veřovice

Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí).

Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole.....


Historie Historické milníky

Výlety

Zajímavosti a Památky obce Veřovice

Obec Veřovice v malebném úpatí Beskyd, která láká každoročné velké množství turistů. Náleží geomorfologicky k systému Alpsko-himálajskému, subprovincie Západní Karpaty, oblasti Zápodobeskydské podhůří, na severu obce celku Podbeskydská pahorkatina a na jihu celku Moravskoslezské Beskydy. Severozápadní a severovýchodní části území se řadí k podcelku Štramberská vrchovina. Střední část katastru patří k podcelku Frenštátská brázda. Jižní část území pak k podcelku Radhošťská hornatina.

Kam na výlet?

Vydejte se za krásami a zajímavostmi obce Veřovice

Krajinný reliéf v obci je členitý, zejména v jižní části obce, kde se nachází vrcholy Velký Javorník, Kamenárka, Dlouhá a Krátká. Severní a střední části mají podhorský charakter se zvlněným terénem o nadmořské výšce v rozmezí 400–500 m n. m

Mezi největší zajímavosti obce Veřovice řadíme Kostel nanebevzetí Panny Marie, Pískovcovou lidovou plastiku držící v tlamě dětskou hlavu, Pomník obětem první světové války od sochaře Hambálka a Památník obětem z doby okupace.

V katastru obce se nachází od roku 1999 chráněná přírodní památka Velký kámen v úbočí Velkého Javorníku. Jedná se o významný geomorfologický útvar, tvořený rozsáhlým skalním sesuvem vyvolaným svahovými deformacemi. Na 270 m dlouhou skalní stěnu zde navazuje hrubá balvanitá suť s přirozeným porostem. V lokalitě se vyskytuje silně ohrožený Oměj tuhý moravský.


Turistické zajímavosti v obci

Kalendář akcí

Přehled akcí v obci Veřovice a v blízkém okolí

4. Červen 2024

7. Červen 2024

8. Červen 2024

10. Červen 2024

11. Červen 2024

14. Červen 2024

15. Červen 2024

18. Červen 2024

21. Červen 2024

24. Červen 2024

25. Červen 2024

28. Červen 2024

29. Červen 2024

Obec Veřovice
Veřovice 670, 742 73 Veřovice, Česká republika - Mapa

Medializujeme ČESKO.cz

Tento web byl spolufinancován v rámci programu Medializujeme ČESKO.cz na podporu a modernizaci obcí ČR.

Uživatel


Registrace

Hlášení rozhlasu

Přejdi na stránku Hlášení rozhlasu