► Svoz odpadu – tříděný

Obec Veřovice zajišťuje svoz tříděného odpadu typu:

Plast, bílé i barevné sklo, kovy a papír. Tyto odpady občané vytřídí a umístí do kontejnerů, které jsou soustředěny na sběrných místech. Vývoz kontejnerů zajišťují Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. dle aktuální potřeby na zavolání.

Tetrapakové obaly občané třídí do pytlů, které si mohou vyzvednout na obecním úřadě. Jejich svoz se provádí přibližně 4x ročně. Pytle občané přistaví na obvyklá místa a pracovníci obce provedou jejich sběr a odvoz. 

Obec zajišťuje také sběr elektrospotřebičů (lednice, pračky, elektrické sporáky, televizory a jiné elektrospotřebiče), které je možno odevzdat v budově revíru č.p. 197 od pondělí do pátku v době od 6.30 do 14.30 hod. Drobné elektrospotřebiče (mixéry, žehličky, přehrávače apod.) můžete vhazovat do červenozelených kontejnerů, které jsou umístěny na parkovišti u staré pošty a u budovy revíru.

V obci Veřovice jsou umístěny dva kontejnery na textil, a to na parkovišti u staré pošty a na parkovišti u nákupního střediska. Zde mohou občané vhazovat pytle s čistým a řádně zabaleným textilem a použitou obuví.

Jak třídit?

Plast - žlutý kontejner

Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte pouze v menších kusech nebo ho balte samostatně.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír - modrý kontejner

Patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku.
Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Do papíru nepatří ani použité dětské pleny. Tento odpad patří do popelnice.

Kovy - červený kontejner

Patří sem například konzervy, kovové obaly, alobal a další drobné kovy z domácnosti.
Nepatří sem plechovky od barev, ředitel a jiných chemikálií a dále plechovky obsahující zbytky potravin.

Sklo - zelený kontejner

Patří sem láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulkové sklo z oken a dveří.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Nápojový karton (tetrapak)

Tetrapaky se sbírají do plastových pytlů, které je možno vyzvednout na obecním úřadě.

Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Nedávejte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

4.1.   4.4.11.7.3.10.
Termíny sběru tetrapakových nápojových obalů v roce 2024

 

Svoz odpadu - netříděný (komunální)

Svoz směsného komunálního odpadu se v obci Veřovice provádí jednou za 14 dnů  v pondělí. Občané přistaví své popelnice na určená svozová místa a Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. provedou jejich výsyp a odvoz. Komunální odpad by měl být vytříděný tak, aby neobsahoval samostatně oddělitelné plasty, kovy, sklo, čistý papír, nebezpečný odpad a odpady ze zahrad.

Leden8.1.22.1. 
Únor5.2.19.2. 
Březen4.3.18.3. 
Duben1.4.15.4.29.4.
Květen13.5.27.5. 
Červen10.6.24.6. 
Červenec8.7.22.7. 
Srpen5.8.19.8. 
Září2.9.16.9.30.9.
Říjen14.10.28.10. 
Listopad11.11.25.11. 
Prosinec9.12.23.12. 
Terminy svozu komunálního odpadu v roce 2024

Popelnice raději přistavte na obvyklá místa už v neděli před vývozem.

Nové plastové popelnice o objemu 110 l je možné zakoupit na Obecním úřadu za cenu 700 Kč.

 

► Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Obec Veřovice zajišťuje dvakrát ročně také sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do velkoobjemového odpadu patří například starý nábytek, křesla, matrace, koberce, podlahové krytiny a jiné materiály větších rozměrů, které nelze umístit do popelnic. Jako nebezpečný odpad lze odevzdat staré barvy, ředidla, rozpouštědla a lepidla a nádoby od nich, motorové, převodové a mazací oleje a jiné ropné látky,  izolační materiály a jiné.

Jarní termínPodzimní termín
11.5.12.10.
Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2024

 

► Svoz biologicky rozložitelného odpadu

V obci Veřovice jsou umístěny také hnědé kontejnery, určené na svoz bioodpadu, které vyváží firma ASOMPO, a.s. každou středu v termínu od dubna do listopadu. Do kontejnerů je možno ukládat odpad ze zahrádek například stonky a stvoly rostlin, drobné větve, části keřů, suché listí a trsy trávy a také odpad z domácností jako natě a slupky od ovoce a zeleniny. Nelze zde sypat kamení a hlínu. Do hnědých kontejnérů rovněž nepatří velká dřevní hmota.

první vývoz 17.4.poslední vývoz 20.11.
od prvního vývozu každou středu
Termíny svozu biologicky rozložitelného odpadu v roce 2024

 

► Svoz použitých jedlých olejů a tuků

Nově v obci Veřovice jsou umístěny popelové nádoby žluté barvy, označené nápisem jedlé tuky a oleje, do kterých mohou občané obce Veřovic ukládat pouze použité jedlé oleje a tuky v uzavřených PET lahvích. Jedlé tuky a oleje budou dle potřeby vyváženy zaměstnanci obce Veřovice.

Nad Grozmanovým mostem
Parkoviště u staré pošty
Parkoviště u nákupního střediska
Parkoviště U Michalova pekařství
V Cigánské ulici
Sběrná místa: