Dokážeme poradit jak v oblasti výcviku tak chovu, a připravit pejska a jeho majitele na výstavu či bonitaci. Se vstřícným a inviduálním přístupem se u nás setká nejen majitel, jež chce pejska naučit pouze základní ovladatelnost, ale také aktivní kynolog, který chce dosáhnout vyšších profesionálních výkonů.

Náš klub pořádá každoročně tradiční podzimní závody O cenu Veřovic a Memoriál Karla Škarpy. Od roku 2013 pořádáme pravidelně Noční obranářský závod a Závody pro každého majitele psa. V průběhu roku pravidelně pořádáme nejen pro naše členy zkoušky dle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu a rovněž zkoušky dle Kynologické Jednoty ČR Brno.  

Účastníme se různých akcí pro veřejnost. Především se jedná o vystoupení pro děti a mládež, nejen ve Veřovicích, ale také v blízkém okolí. Naši členové jsou velice úspěšní na závodech v různých odvětvích kynologie – tedy ve sportovní kynologii, ve výcviku agility, ale rovněž se někteří věnují obedienci, loveckému výcviku a canisterapii. Úspěchy sklízíme také na výstavách, včetně výstav s Mezinárodní účastí, bonitacích, svodech a máme mezi sebou i zkušené chovatelé psů.

Naše činnost není bohužel jen záležitostí naší odhodlanosti a chuti pracovat ale téměř vše si v  současné době vyžaduje sponzorství kynologických fanoušků. Našich sponzorů si nesmírně ceníme a děkujeme jim, že pomáhají dobré věci.