V těchto měsících nastává období, kdy většina druhů volně žijící zvěře klade svá mláďata a nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. S tím souvisí nutnost zachování klidu v honitbách, což nám všem mimo jiné ukládá i zákon o myslivosti, kde se přímo rušivá činnost v tomto období zakazuje. Na žádost uživatele honitby může navíc orgán státní správy myslivosti v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby a omezení sportovních nebo jiných zájmových činností.

Dle našeho názoru bude daleko efektnější, když si my všichni co do lesa vstupujeme, uvědomíme, že zde nejsme sami a les neslouží pouze nám, jako prostředí, kde se můžeme pohybovat bez pravidel. Lidé si často neuvědomují, jaké ztráty na životech mláďat může v tomto období vyvolat zdánlivě neškodné pobíhání psů a toulavých koček. Ti dokážou často bez vědomí svých majitelů na bezbranných mláďatech napáchat značné ztráty.

Dalším nešvarem je i domnělé zachraňování opuštěných mláďat, které tímto chováním lidé často odsuzují k záhubě. Mládě ležící v krytině, které před lidmi neutíká, není opuštěné a matka ho chodí několikrát denně krmit. Takového mláděte se zásadně nedotýkáme, nenecháme ho ani očichat a olízat psem. Matka poznává mládě čichem a páchne-li nepřirozeně, opustí ho a mládě je tak odsouzeno k jisté smrti.

Děkujeme, že se v přírodě budeme všichni chovat ohleduplně vůči všem jejím trvalým obyvatelům.

Myslivecký spolek Veřovice