Nové – důležité informace k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod!!!

Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci, aby se dostavili do 31. května 2022 na Obecní úřad ve Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou uzavírány v kanceláři místostarosty obce pana Františka Černocha nebo asistentky paní Romany Štěpánové. K uzavření smlouvy je potřeba nahlásit zdroje vody, které domácnost pro svou potřebu využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, případně vlastní studna, vrt.....) a dále čísla vodoměrů a jejich stav ke dni podpisu smlouvy.

Ve smlouvě je dále nutno uvést e-mailovou adresu pro zasílání faktur a telefon. Tyto údaje si, prosím, připravte k podpisu smlouvy.

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za spolupráci a pochopení.

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, e-mail: starosta@verovice.cz                 

Důležitá informace:  

Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci v obci Veřovice je do 31. května 2022! Od 1. června 2022 budou úředníci z odboru životního prostředí MěU Frenštát pod Radhoštěm a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje kontrolovat nemovitosti nepřipojené na nově vybudovanou kanalizaci a ČOV v obci Veřovice.

Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022