Milí spoluobčané,

v poslední době se nám na obci začala objevovat čím dál častěji oznámení o rušení nočního klidu a také pracovního klidu v neděli a ve státní svátky. V naší obci nemáme vyhlášku, která by upravovala rozmezí nočního klidu nebo práce v neděli a státní svátky, proto se řídíme platnými zákony o ochraně veřejného zdraví. 

Noční klid je doba, po kterou má být chráněn zdravý lidský spánek. V České republice upravuje noční klid zákon, a to konkrétně § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tímto zákonem je noční klid stanovený na dobu mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Během daného časového rozmezí mají všichni lidé v zájmu ochrany lidského zdraví a zachování potřebného spánku povinnost dodržovat klid a nevystavovat ostatní spoluobčany hluku či vibracím. Nejčastějším porušováním nočního klidu je hluk, který obtěžuje lidi v okolí, například oslavy nebo zahradní párty, kde je reprodukovaná nebo živá hudba. 

Jak nahlásit rušení nočního klidu? Pokud jste obtěžováni hlukem nebo vibracemi v době nočního klidu a nepomůže domluva s tím, kdo ho způsobuje, můžete zavolat státní policii. Ta má povinnost se na stanovenou adresu oznamovatele dostavit a záležitost řešit. Dostaví-li se na místo rušení nočního klidu policie, původci hluku mohou za své činy dostat pokutu. Pokuta, kterou může policie na místě uložit, je až 5.000 Kč nebo tento přestupek předá obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Dále se pak můžete obrátit na krajskou hygienickou stanici, která věc prošetří a přeměří, zda nebyly překročeny hlukové limity. Ty jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při překročení hlukových limitů může krajská hygienická stanice uložit viníkovi taktéž sankce. 

Apelujeme na všechny spoluobčany k ohleduplnosti a dodržování nočního klidu. 

Pavel Matúš - místostarosta obce