Za pomoci peněž z dotačního programu ROP jsme změnili tvář veřovického obecního centra. Zdemolovány byly celkem 3 objekty (2 objekty č. p. 129 a 1 objekt č. p. 348) a jejich přilehlé plochy, kde se nacházela různorodá zeleň.

Chátrající domy obklopovalo velké množství stromů. Zeleň je pro kvalitní život v naší obci důležitá, a proto jsme se pokoušeli zachránit, co bylo v našich silách. Bohužel bylo zjištěno, že stromy jsou neplodné, nekvalitní, napadané škůdci a mají zničené polámané větve apod. Obec dala z těchto důvodů souhlas k jejich úplné likvidaci, aby byl dán prostor pro zcela nové možnosti využití rekultivovaného pozemku. Po dendrologickém výzkumu bylo rozhodnuto pro celkovou likvidaci 39 kusů zeleně v rámci dotčených pozemků.

Rekultivovaná plocha, která vznikla v rámci realizace projektu v obci Veřovice, je o velikosti 0,26 ha (2.617 m2).

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování projektových výdajů) je obec Veřovice. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Název projektu: Demolice 3 objektů v obci Veřovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01182

Demolice 3 objektů přinesla nové možnosti pro rozvoj obecního centra ve Veřovicích