Možnosti odvolání souhlasu

Souhlas odvoláte tak, že:

  • na adresu obecni.urad@verovice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte
  • totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu (kontakty naleznete v části Kontakty)
  • souhlas odvoláte osobně