Návrh územního plánu, projekt "Územní plán Veřovice" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Grafická část:

Základní členění územíLegenda
Hlavní výkresLegenda
DopravaLegenda
Vodní hospodářstvíLegenda
Energetika a spojeLegenda
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanaceLegenda
Koordinační výkresLegenda
Výkres předpokládaných záborů půdního fonduLegenda
Širší vztahyLegenda

Textová část:

Archiv obsahující všechny soubory:

verovice-uzemni-plan-zmena1.zip