Jsou zváni všichni rodiče dětí 1. stupně ZŠ.
Těší se na Vás vychovatelky.