V případě Vašeho zájmu kontaktujte předsedkyni klubu důchodců paní Šimkovou, a to nejpozději do 5.12.2023