Vývoz biologicky rozložitelného odpadu

Prvním svozovým dnem bude středa 21.4.2021, poté od prvního vývozu každou středu.

Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa už o víkendu před prvním vývozem.

Žádáme důrazně občany, aby do přistavených kontejnerů dávali pouze takový biologický materiál, který nelze kompostovat v kompostérech ve vlastních zahradách.

Materiál do kontejnerů ukládejte tak, aby byl kontejner vždy zcela zaplněn.

Do kontejnérů, prosím ukládejte listí, stonky a kořeny rostlin bez hlíny, plevel a větve stromů, které nemůžete štěpkovat, ale pouze v takových délkách, aby nezůstávaly viset na stěnách nádoby.

Vzhledem k neustále rostoucím cenám za vývoz odpadu, Vás žádáme, abyste do kontejnerů ukládali takový BRO, který nelze doma kompostovat. Většina domácností už ve svých zahradách kompostery má, věříme, že je plně využíváte.

Obec Veřovice získala dotaci prostřednictvím Sdružení Povodí Sedlnice  na nákup 100 ks nových komposterů. Tyto kompostéry budou poskytnuty domácnostem, které zatím žádný nevlastní.