Termín dokončení těchto stavebních prací je do 31.12.2021. Celkové veškeré náklady na tuto stavbu činí cca 23 mil. Kč s DPH. Přidělená a schválená dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí cca 13 mil. Kč s DPH. Částka 10 mil. Kč s DPH je hrazena z rozpočtu obce Veřovice. Je zapotřebí se připravit na dopravní omezení a opatření v úseku, kde se budou provádět stavební práce. Tímto Vás prosím, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí nebezpečí, dbejte zvýšené opatrnosti...)! Při provádění prací na stavbě se budou v blízkosti pohybovat velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou Vás prosím - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!!