Celkem bylo odevzdáno 182 hlasů.

Vítězné projekty a uvolněné finanční prostředky:

  • Výsadba ovocných stromů na vhodných místech v obci 
    20 000 Kč (100 % nákladů podaného návrhu)

 

  • Nové divadelní (jevištní) osvětlení v KD 
    80 000 Kč (80 % nákladů podaného návrhu uvolněných z celkových 100 000 Kč participativního rozpočtu 2024) 

 

Harmonogram:

01.04. 2024 – 31.12. 2024  Realizace vítězných projektů

 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice

Ing. Jonáš Smetana – koordinátor participativního rozpočtu