Jak uvádí zákon o obcích, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je obec rovněž povinna zřídit výbor pro národnostní menšiny. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o obcích (některé obce však pro podobný účel zřízují místo toho místní komise). Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost.

Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Finanční výbor

Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní. Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

  Jméno Telefon E-mail
  Ing. Miroslav Marek (Nezávislí pro Veřovice)
(předseda finančního výboru)
722 912 577 miroslav61@post.cz
  Bc. Gabriela Lošáková, DiS. (ČSSD)
(člen finančního výboru)
608 357 110 losakovaG@seznam.cz
  Ing. Marcela Paseková (Naše Veřovice)
(člen finančního výboru)
731 950 261 pasekova.marcela@seznam.cz
  Ing. Petr Vybíral (ČSSD)
(člen finančního výboru)
604 230 819 petr.vybiral@innogy.com
  Mgr. Renata Štěpánová
(člen finančního výboru)
605 257 968 renata.stepanova@zsverovice.cz

 

Kontrolní výbor

Pro kontrolní výbor platí stejná pravidla, jako pro výbor finanční. Jeho úkolem je pak kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

  Jméno Telefon E-mail
  Ing. Ondřej Matuš (Naše Veřovice)
(předseda kontrolního výboru)
607 586 503 o.matus@seznam.cz
  Mgr. Richard Štěpán
(člen kontrolního výboru)
604 711 746 richard.stepan@frengp.cz
  Ing. Iva Šumšalová (Naše Veřovice)
(člen kontrolního výboru)
776 132 612 iva.sumsalova@seznam.cz
  Mgr. Zuzana Piteráková (ČSSD)
(člen kontrolního výboru)
736 107 712 zuzkapity@seznam.cz
  Lukáš Urbanovský (Naše Veřovice)
(člen kontrolního výboru)
739 211 972 sakul208@email.cz