Zastupitelé obce Veřovice schválili na svém červnovém zasedání zastupitelstva obce zpracování nového územního plánu.

Projednávány budou návrhy občanů na pořízení nového územního plánu Veřovice za období od roku 2021 až do 30.06.2024.

Co je to územní plánování? 

Je to komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřená zejména na vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území a směřování potřeb bydlení a vybavenosti obce do budoucna. 

Pořizování územního plánu je složitý a časově velmi náročný proces. Vstupuje do něj celá řada státních institucí, jako například ministerstva, městský a krajský úřad a provozovatelé technické a dopravní infrastruktury. V neposlední závěrečné fázi pořizování územního plánu může do projednávání vstoupit veřejnost se svými připomínkami a námitkami.

Tímto opětovně upozorňujeme občany z Veřovic a okolí, že návrhy, které by se mohly projednat v rámci tohoto nového územního plánu, mohou vlastníci pozemků podávat ještě v termínu do 30.06.2024! Po tomto stanoveném termínu již návrhy žadatelů do projednávání zařazeny nebudou.

Děkujeme za spolupráci při přípravě a zahájení nového Územního plánu Veřovice. 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice

Ing. Jonáš Smetana – určený zastupitel pro pořizování Územního plánu Veřovice