Během měsíců září, říjen a listopad 2021 budou probíhat stavební práce na akci:" Lávka pro pěší L3 přes Jičínku ve Veřovicích u č.p. 212 - odstranění havárie" za restaurací Dolní dvůr.

Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 1.935.780,89 Kč včetně DPH. Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice.

Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti.

Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby! V současné době je na lávku  VSTUP ZAKÁZÁN!!!

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.

Martin Fojtík - starosta obce  Veřovice