Začátek výstavby je u č.p. 42 rodina Pítrova směrem ke kynologickému cvičišti (kolem č.p.152, 434, 44, 45, 531, 598,106,158, 421 až k č.p. 595 rodina Blažkova. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 673.350,48 Kč včetně DPH. Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice.

Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby!  Dodržujte dopravní značení v místě stavby!  Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice