"Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice  II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění"

Termín dokončení stavby je cca 10 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem stavby. Celkové veškeré náklady na tuto stavbu činní cca 23 mil. Kč s DPH. Přidělená a schválená dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činní 13 mil. Kč s DPH. Částka 10 mil. Kč s DPH je hrazena z rozpočtu obce Veřovice.

Je zapotřebí se připravit na dopravní omezení a opatření v úseku, kde se budou provádět stavební práce. Tímto Vás prosím, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí nebezpečí, dbejte zvýšené opatrnosti...)! Při provádění prací na stavbě se budou v blízkosti pohybovat velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou Vás prosím DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!!

Veškeré potřebné informace k této stavbě budou zveřejněny  v následujících zpravodajích a na webových stránkách obce.

Martin Fojtík - starosta obce Veřovice