Začátek výstavby je u č.p. 525 - rodina Hyklova směrem do Padolí až k č.p. 594 rodina Kociánová. Stavební práce bude provádět firma PORR a.s. Praha Strašnice a celkové náklady na stavbu činní 485.091,42 Kč s DPH. Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice.Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby ! Dodržujte dopravní značení v místě stavby ! Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.

Martin Fojtík - starosta obce Veřovice