Během letošních měsíců září a října 2022 budou probíhat stavební práce na akci: „Oprava místních komunikací v obci Veřovice 2022 po výstavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ – havarijní stav. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 2.902.284,22 Kč včetně DPH.

Jedná se o oblasti:

– horní část obce Veřovice – lokalita „Rýnštok – betonové panely“ u RD č.p. 538, 516, 517 a 518 dále v kolonii – místní komunikace kolem RD č.p.  393, 558 a 676

-  dolní část obce – ulice pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie za potokem Jičínka, kolem RD č.p. 148, 56 a 207, dále ulička naproti bývalého SITEXU u RD č.p. 183, 141, 163, 48, 303, 47, 337, 363, 449, 136 a 88, dále „Cigánská ulice – betonové panely“ u RD č.p. 34, 161, 557, 21, 51, 127, 479, 35 a 351 a dále ulička za Restaurací Dolní dvůr u RD č.p. 103, 413, 240, 212, 323, 134 a 669

Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby!

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci. Společně to zvládneme!

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice