Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 2 893 009,59 Kč včetně DPH. Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby! 

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice