Budova školy vznikla v roce 1972 a je spjata s tradicí naší obce. Nedostatky budovy, které zapříčinily havarijní stav budovy, byly především: vlhkostí zničené parapetní zdivo, trhliny ve skeletu, popraskání a zvlněné podlahy, narušená hydroizolace, koroze, špatný stav oken apod., zapříčinily rychlé jednání v obci. Zkvalitnění a modernizace výuky v mateřské školce byl jeden z hlavních kroků pro komplexní rozvoj naší obce a chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále. Chceme zkvalitnit život všech obyvatel v naší obci a zlepšit kvalitu životních podmínek pro budoucí generace.

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání byla realizována ve velikosti 530,77 m2 a plocha nově vzniklých vybudovaných objektů je 110,49 m2.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování projektových výdajů) je obec Veřovice. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Název projektu: Rekonstrukce mateřské školy Veřovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/04.01050

Veřovická mateřská školka získala díky rekonstrukci nový prostor