Žádáme důrazně občany, aby do přistavených kontejnerů dávali pouze takový biologický materiál, který nelze kompostovat v kompostérech ve vlastních zahradách.

Materiál do kontejnerů ukládejte tak, aby byl kontejner vždy zcela zaplněn. Do kontejnerů prosím ukládejte listí, stonky a kořeny rostlin bez hlíny, plevel a větve stromů, které nemůžete štěpkovat, ale pouze v takových délkách, aby nezůstávaly viset na stěnách nádoby.