Jsou na tomto prostranství umístěny také hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. V místě stávajícího stanoviště kontejneru u Dolního Dvora bude vybudován chodník, proto byly výše uvedené sběrné nádoby přemístěny. Všem občanům v lokalitě kolem restaurace Dolní Dvůr se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.