Poplatek za odpady

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku na rok 2024 činí  700,- Kč/1 poplatníka

Splatnost poplatku v roce 2024 je do 30.6.2024

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech a nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800. V případě platby bankovním převodem je nutné platit za každou osobu jednotlivě dle přidělených variabilních symbolů a dále uvádět specifický symbol 1340 a do poznámky uveďte Jméno Příjmení + č.p.. Variabilní symbol pro každou osobu je stejný jako v loňském roce. Pokud potřebujete variabilní symboly znovu zaslat, kontaktujte paní ekonomku na email ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na čísle 556 843 842.

Poplatek za odpady platí:

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  • fyzická osoba vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci
  • fyzická osoba vlastnící v obci byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba