Voda pitná (vodné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 12.12.2023, usnesením č. 15/13

59,99 Kč/m³67,19 Kč/m³ (vč. 12% DPH)

Voda odvedená (stočné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 12.12.2023, usnesením č. 15/14

53,87 Kč/m³60,33 Kč/m³ (vč. 12% DPH)

Ceny jsou platné od 1.1.2024