Voda pitná (vodné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 13.12.2022, usnesením č. 3/13

54,54 Kč/m³ 59,99 Kč/m³ (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 13.12.2022, usnesením č. 3/14

48,36 Kč/m³ 53,20 Kč/m³ (vč. 10% DPH)

Ceny jsou platné od 1.1.2023