Voda pitná (vodné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 14.12.2021, usnesením č. 41/11

45,91 Kč/m³ 50,50 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)

stanovena Zastupitelstvem obce dne 14.12.2021, usnesením č. 41/12

43,97 Kč/m³ 48,36 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné) - paušální spotřeba  = 35 m³/ osoba

 

Ceny jsou platné od 1.1.2022!