Participativní rozpočet obce Veřovice 2024
Máte nápad, jak vylepšit nebo zvelebit naši obec?
Navrhněte projekt, který to umožní.
Pro realizaci vašich nápadů je připraveno 100 000 Kč.
O vítězném projektu rozhodnete vy – občané Veřovic.
Harmonogram:
08.01. 2024 – 09.02. 2024 Podávání návrhů projektů
10.02. 2024 – 29.02. 2024 Posuzování projektů (úřadem)
01.03. 2024 – 15.03. 2024 Prezentace projektů a hlasování občanů
01.04. 2024 – 31.12. 2024 Realizace vítězných projektů


Výběr ze zásad participativního rozpočtu obce Veřovice:

  • Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem ve Veřovicích
  • Každá osoba může podat více návrhů v jednom ročníku
  • Projekt musí být na veřejném místě v majetku obce Veřovice
  • Horní hranice nákladů na jeden projekt je 100 000,-Kč

Praktické informace:

  • Návrh můžete podat elektronicky na e-mail: obecni.urad@verovice.cz nebo
    osobně na Obecní úřad Veřovice
  • Konečný termín pro podání návrhů projektů je 09.02.2024


Martin Fojtík – starosta obce Veřovice
Ing. Jonáš Smetana – koordinátor participativního rozpočtu