Poplatek za vodné v roce 2024

Cena za 1m3 je stanovena na 67,19 Kč (vč. 12% DPH)

Poplatek za stočné v roce 2024

Cena za 1m3 je stanovena na 60,33 Kč (vč. 12% DPH)

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově

- nájem hrobového místa 5,- Kč za 1m2/1 rok
- služby spojené s nájmem 20,- Kč za 1m2/1 rok

Další poplatky

 • Poplatek za ověření podpisu: 50,- Kč
 • Poplatek za ověření fotokopie: 1 strana 30,- Kč
 • Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu: 300,- Kč
 • Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR: 100,- Kč
 • Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu: 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z informačního systému: 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
 • Poplatek za výpis z katastru nemovitostí: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z obchodního rejstříku: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z bodového systému řidičů: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství ke skládkování činí: 2,- Kč / 1m2 / den

Poplatek za kopírování

za pořízení jedné kopie formátu A4

 • jednostranná černobílá kopie 2,- Kč
 • oboustranná černobílá kopie 3,- Kč
 • jednostranná barevná kopie 10,- Kč
 • oboustraná barevná kopie 15,- Kč

za pořízení jedné kopie formátu A3

 • jednostranná černobílá kopie 4,- Kč
 • oboustranná černobílá kopie 6,- Kč
 • jednostranná barevná kopie 15,- Kč
 • oboustranná barevná kopie 20,- Kč

Poplatek za hlášení v místním rozhlase

1 relace 50,- Kč

Poplatek za zveřejnění reklamy či inzerce ve zpravodaji obce

1 strana 400,- Kč, 1/2 strany 200,- Kč, nejméně než 1/2 strany 100,- Kč