Přednáška je určena především rodičům předškoláků, ale nejen jim.

Na setkání se bude diskutovat o školní zralosti, jak dítě co nejlépe připravit na přechod z MŠ do ZŠ, v jakých případech je vhodná volba odkladu školní docházky, a kdy  naopak je rizikové odklad pro dítě zajistit.

Setkáním bude provázet PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na FF UP v Olomouci, PCA psychoterapeut. Zajímá se o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie.

Přihlášení je možné do 2. 2. 2021 na odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysCf5GoHLPOvtlUWo7OaIm1SU-eAMXfqaAUd50gv6dqPzsw/viewform?usp=sf_link

Více informací naleznete na webu https://www.mapfrenstatsko.cz/