Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s., poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací a zároveň maminka dcery se SVP.

Bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání přínosné pro všechny své děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat.

Přihlášení je možné do 15. 3. 2021 na odkaze: https://forms.gle/…f28

Na emailový kontakt uvedený v rezervačním formuláři bude přihlášeným zaslán odkaz pro připojení na přednášku.

Více informací naleznete na webu https://www.mapfrenstatsko.cz/ a facebookovém profilu MAP ORP Frenštát II.