Výhody systému:

 • jednoduchý prohlížeč geografických a popisných dat pro veřejnost
 • umožňuje zobrazit mapy obce, města s připojenými popisnými informacemi -
 • Katastrální mapy, Územní plány, Letecké snímky, Orientační mapy, Informativní mapy inženýrských sítí
 • možnost vyhledávání podle čísla parcely, čísla budovy, názvů ulic, orientačních bodů
 • základní funkce pro práci s mapou – zvětšování, zmenšování, posun mapy, přehledka – rychlá orientace v mapě, měření vzdáleností, tisk mapy, export map do souboru formátu .jpg
 • snadnou orientaci umožňují přednastavená zobrazení map, pouhým výběrem z níže vyjmenovaných možností se zobrazí daný soubor map:
 • Katastrální mapa - parcely KN, čísla parcel KN, parcely ZE, čísla parcel ZE, budovy, čísla popisná, díly parcel ZE, čísla dílů parcel ZE, katastrální území, místní názvy
 • Územní plán s připojenou legendou k jednotlivým plochám, zobrazený spolu s parcelami KN, ZE, popř. s parcelními díly
 • Letecké snímky – ortofotomapy
 • Orientační mapa – základní mapa s vyznačenými důležitými místy, turistickými a cyklistickými  trasami
 • Informativní mapa inženýrských sítí – inženýrské sítě spolu s parcelami KN, budovami a popisnými čísly
 • rozšiřitelnost systému o moduly -  speciální funkce, vyhledávácí nástroje a tiskové sestavy včetně editace popisných dat pro rozsáhlejší témata (pasporty,. ..)
 • zajištění aktualizace grafických dat prostřednictvím poznámkové vrstvy
 • může nahradit systém PROMEBA v prostředí intranetu pro větší počet uživatelů
 • podpora vývoje