Dříví lze pořídit formou takzvané samovýroby, kde si zájemce ve vymezené části lesa vyrobí palivo vlastními prostředky nebo i nákupem hotových sortimentů na skládkách u odvozních cest. Pro bližší informace o aktuální nabídce a cenových podmínkách v okolí vaší obce se prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby:

Samovýroba: Revír Mořkov - Roman Štefek 724 523 646

Hotové sortimenty: Ing. Ondřej Nohál 725 673 190