Vážení a milí spoluobčané, zde jsou důležité informace o vývoji stavby "Kanalizace a ČOV obce Veřovice"

Zatím je možno pouze začít s předpřípravou a budováním domovních kanalizačních přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice  s průměrem DN 400 s černým poklopem, které jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro uložení kanalizačního potrubí!!! V případě poškození těchto sítí, hrozí nebezpečí a další sankce s tím spojené!

Upozorňuji a  zároveň Vás prosím - prozatím nepropojujte a nepouštějte  splaškové odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem obce Veřovice. Předem budete informováni o finálním napojení a propojení Vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o Vaše splaškové vody již postaráme. Momentálně se o tyto splaškové vody nepostaráme, upozorňuji opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace. Budete dostatečně dopředu informování o spuštění a možnosti napojení se na nově vybudovanou "Kanalizaci a ČOV obce Veřovice".

Doplňující informace - do nově vybudované Kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky, a veškerá voda použitá z domácností.

Při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze jen spojit a propojit na dně v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).

Obec Veřovice ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, odborem životního prostředí, pracuje na dokončení změny stavby před dokončením,  a to z důvodu nových parcel dotčených výstavbou "Kanalizace a ČOV obce Veřovice". Následně po vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude zahájeno kolaudační řízení (závěrečná kolaudace stavby, kterou chceme zahájit ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením). Dále bylo zažádáno o vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu stavby.

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz