Obecní úřad ve Veřovicích informuje občany, že v souvislosti s ukončením 1. pololetí roku 2024 budou zaměstnanci obce ve dnech od 24.06.2024 do 28.06.2024 v odpoledních hodinách obcházet nemovitosti připojené na obecní vodovod, případně ty kteří mají uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod a nejsou připojeni na řad SmVaK Ostrava a zapisovat stavy vodoměrů.

Pokud nebudete zastiženi, budete vyzváni tiskopisem ve schránce k nahlášení stavu.

Děkujeme za spolupráci.