V souvislosti s ukončením I. pololetí roku 2024 budou zaměstnanci obce na přelomu měsíce června a července obcházet nemovitosti připojené na obecní vodovod, případně ty, které hlásí stav vlastní studny a zapisovat stavy vašich vodoměrů. Přesný termín provádění odečtů bude sdělen v nejbližších dnech.

Pokud nebudete zastiženi doma, budete vyzváni tiskopisem ve schránce k nahlášení stavu. Děkujeme za spolupráci.