Dotazník bude sloužit pro zmapování skutečné aktuální situace a potřeb jednotlivých školských zařízení v oblasti inkluzívního vzdělávání. Jednotlivé otázky jsou zaměřeny na zjišťování zájmu o vzdělávání k tématu speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) dětí, spolupráci s odborníky v oblasti inkluze, využívání databáze pomůcek pro žáky se SVP.  Dotazník je určen pracovníkům školských zařízení, rodičům i široké veřejnosti. Výstupy budou podkladem pro přípravu aktivit směřujících pro zabezpečení rovného přístupu ve vzdělávání v našem ORP.

Odkaz pro vyplnění dotazníku: https://forms.gle/ejCBrXP5LpeWz8To8