Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci a nemají uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod, aby se dostavili k sepsání smlouvy nejpozději do 31. března 2024 na Obecní úřad ve Veřovicích. Smlouvy budou uzavírány v kanceláři místostarosty obce pana Pavla Matúše nebo asistentky paní Romany Štěpánové. K uzavření smlouvy je potřeba: nahlásit zdroje vody, které domácnost využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, případně vlastní studna, vrt..…), čísla vodoměrů a jejich stav ke dni podpisu smlouvy. Ve smlouvě je dále nutno uvést telefonní číslo, popřípadě e‑mailovou adresu pro zasílání faktur.

V případě nejasností v technických záležitostech se na mě kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. 

Od 1. dubna 2024 budou úředníci z odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje kontrolovat nemovitosti nepřipojené na nově vybudovanou kanalizaci a ČOV v obci Veřovice!

 

Upozornění – toto do splaškové kanalizace nepatří!!!

Vyzýváme neukázněné majitele nemovitostí a rodinných domů v lokalitě horního konce za železničním mostem směrem do Padolí a kolem fotbalového areálu, kteří jsou napojeni na nově vybudovaný splaškový kanalizační řad v obci Veřovice, aby nevhazovali nevhodné předměty ze svých domácností např. podlahové hadry (pucvol), různé druhy látkovin, vlhčené ubrousky, dětské pleny i látkové pleny, dámské vložky a další…

Údržba a provoz čerpací stanice ve výše zmiňované lokalitě stojí obec Veřovice nemalé finanční náklady, které budou následně zvedat výši ceny stočného v obci. Děkujeme za pochopení.

 

Martin Fojtík – starosta obce 

tel. 736 689 699, e-mail: starosta@verovice.cz