Po schvalovacím řízení bude s žadateli uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.