Ve Frenštátě pod Radhoštěm jsou takové domy v Martinské čtvrti a jeden na ulici Rožnovská. Město má v těchto domech celkem 154 bytů, a to jak pro jednotlivce tak pro dvojice. Občané se zdravotním postižením či senioři, kterým již působí problémy zvládat každodenní život ve svém domě, mohou podat žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pokud máte zájem, anebo víte o někom, kdo potřebuje větší míru podpory, služby charity, bezbariérový přístup do domu, apod. , můžete se obrátit na:

Dana Janáková DiS. 556 833 180

e-mail: dana.janakova@mufrenstat.cz