Někteří obecní přísežní ve Veřovicích

1760

 • Marek Pavel - horní purkmistr
 • Bartoň Josef
 • Grosman Josef - sedlák
 • Pítr Josef - zahradník
 • Jeřábek Antonín
 • Cváček Josef - čtvrtník
 • Vašíček Pavel
 • Beseda Jan - dědičný fojt

1840

 • Křížek Josef - purkmistr
 • Kocian Jan - sedlák
 • Lacina Josef - sedlák
 • Pítr Jan - domkář
 • Cváček Jan - domkář
 • Kocian Jiří
 • Geryk Tomáš
 • Urbanovský Jan - dědičný fojt

 

Veřovičtí dne 18. ledna 1752 vezli na 5 vozech

60 měřic panského ovsa 24 zlatých
1 vykrmený vůl 18 zlatých
4 telata z panského dvora 4 zlaté / 30 krejcarů
77 liber čistého sádla 11 zlatých / 33 krejcarů
5 kop vajec 1 zlatý / 40 krejcarů
8 koroptví 56 krejcarů
4 zajíce 28 krejcarů

 

Roční služné obecních pracovníků

  1872 1883 1900
starosta obce 30 zl 50 zl 160 korun
radní 9 zl 20 zl 30 korun
písař 32 zl 32 kr 40 zl nebyl
kasíř 20 zl 20 zl 60 korun
hajný nebyl 20 zl 120 korun
obecní posel nebyl 20 zl 40 kr 226 korun
kostelník 10 zl 40 kr neuvádí se 80 korun
kostelní zpěvák 2 zl 20 kr neplacen neplacen
porodní babka 12 zl 20 zl 52 korun

 

Veřovičtí starostové

Jméno a příjmení rok nástupu
Matuš Jan 1871
Geryk František 1873
Kocian František 1876
Barton Jan 1879
Grozman Josef 1882
Urbanovský Jan 1885
Bartoň Jan 1888
Beseda Josef 1899
Matuš Jan 1904
Lacina Jan 1919
Geryk Jan 1924
Bartoň František 1927
Machovský Jan 1932
Kubečka Adolf 1938
Geryk Josef 1941
Geryk Čeněk 1945
Kubečka Jan 1946
Cváček Bohuslav 1949
Hykel Čeněk 1950
Kubečka Jindřich 1951
Kocian Adolf 1954
Beseda Josef 1957
Kyselý Miroslav 1960
Geryková Marie 1976
Macíček Petr 1984
Gold Bedřich 1990
Smetana Vít 2000 - 2006
Piterák Břetislav 2006 - 2018
Fojtík Martin 2018 - dosud

 

Výměra pozemků na rozhraní 19. - 20. století

pole 478 ha 15 ar 90 m2
louky 214 ha 91 ar 51 m2
zahrady 25 ha 90 ar 25 m2
pastviny 108 ha 8 ar 5 m2
lesy 787 ha 17 ar 75 m2
plocha neplodná 32 ha 69 ar 41 m2
plocha zastavěná 9 ha 30 ar 28 m2
celkový výměr 1656 ha 23 ar 10 m2
 • V roce 1668 měly Veřovice 53 domů
 • Koncem 17. století ve Veřovicích bylo: 1 fojt, 19 sedláků mající koně, 24 domkářů mající krávu, 9 zahradníků, 1 mlynář, 1 kovář.
 • V roce 1891 zde stálo 294 chalup.
 • V roce 1894 měly Veřovice 1848 obyvatel.
 • Během 1. ČSR bylo ve Veřovicích: 21 sedláků; 205 chalupníků; 2 kováři; 2 mlynáři; 2 řezníci; 2 krejčí; 1 pekař; 1 švec; 1 příštipkář; 1 holič; 5 hospod; 5 obchodů; 1 prodejna obuvi.