Vznikl 22. června 2005 a jeho propagátorem byl poslanec Ivan Langer – od roku 2006 ministr vnitra v Topolánkově vládě. Síť byla naplno spuštěna 28. ledna 2008.

Na Czech POINTech lidé získávají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadává tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“.

Více na stránkách http://www.czechpoint.cz/public/