V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou chodci.

Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.

Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.

Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být viděn.