Začátek rekonstrukce je u „Grozmanova mostu“ u rodinného domku č.p. 43 a dále po malé straně kolem říčky Jičínky až k č.p. 589. Stavební práce bude provádět firma PORR a.s. Praha Strašnice a celkové náklady na stavbu činí 920.501,70 Kč s DPH. Z toho finanční příspěvek formou dotace z Moravskoslezského kraje činí cca 233.000,- Kč, zbytek je hrazen z rozpočtu obce Veřovice.

Lze očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby!  Dodržujte dopravní značení v místě stavby!

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice