Prodloužení vodovodního řádu na pozemcích par. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice 

V období 12/2022 – 03/2023 bylo zrealizováno prodloužení vodovodního řadu v obci. Stavba vodovodního řadu vyřešila zásobování pitnou vodou pro 14 stávajících rodinných domů a zlepšila životní podmínky místních obyvatel. Současně stavba přispěla k ochraně povrchových a podzemích vod.

Tento finančně náročný projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutím dotace v rámci programu Drobné vodohospodářské akce.

Zhotovitelem stavby byla společnost Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Celkové výdaje  stavby byly 1.150.256,66 Kč a výše dotace činila 728.100,- Kč.