Identifikační číslo akce: 117D8210A1073

Pořizovací hodnota díla činí celkem částku 907 455, 00 Kč

- dotace MMR částka 635 218, 00 Kč

- obec Veřovice částka 272 237, 00 Kč