Více informací k Zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách https://www.zsverovice.cz/zakladni-skola/aktualne/aktuality/zapis-do-1-tridy-267cs.html