Výše uvedenou upoutávkou zveme obyvatele Veřovic k návštěvě venkovní výstavy věnované 610. výročí první písemné zmínky o naší vsi. V průběhu září bude na osmi místech v obci instalováno jedenáct informačních panelů, které textem i obrazem představí minulost lokality, ve které se budou nacházet nebo budou pojednávat o konkrétní historické tématice. Výstava potrvá zhruba do konce roku 2021 a bude začínat u kulturního domu a přes horní konec bude pokračovat až na vlakové nádraží, kde bude umístěn poslední panel. Výstavu tak lze pojmout jako naučnou procházku pro zájemce o regionální historii či pro všechny „Veřovjany“. Autoři výstavy se snažili vybrat témata ze starších i moderních dějin Veřovic a kromě poměrně známých míst se pokusili identifikovat i objekty, o kterých se dosud příliš nemluvilo nebo se na ně téměř zapomnělo.

Nejstarší období veřovické historie chronologicky ohraničené zhruba první polovinou 19. století budou zastupovat panely popisující např. fojtství, kovárnu, vodní mlýny či církevní správu. Společenské a hospodářské změny přelomu 19. a 20. století v naší obci budou ilustrovat panely zaměřené na provoz hostince Amerika (U Večeřáka), zakládání prvních zájmových spolků nebo zavedení železniční dopravy a rozvoj cestovního ruchu. Události z nedávné doby připomenou panely o škole, fotbale či spolcích po roce 1948. Z konkrétních témat je možné zde upozornit např. na tragický osud četníka Karla Kožaného nebo domy, které byly již zbořeny a nenávratně tak zmizely z lokální zástavby.

Panely budou mít stejný grafický vzhled. Ten je inspirován obecním znakem a barvami či panoramatem vesnice s dominantou v podobě kostelní věže. Text panelů čerpá hlavně z archivních pramenů a odborné vlastivědné literatury. Jen místy odkazuje na ústně tradované zprávy. Obrazový doprovod tvoří převážně dobové fotografie konkrétních staveb a osob. Nechybí ani obrazové reprodukce pečetí, písemností či výřezy z katastrální mapy z roku 1833. Výstavní panely se společně s obecním kalendářem a odbornými příspěvky ve Veřovském zpravodaji řadí do série akcí, které v průběhu roku 2021 připomínají více než 610 let trvající existenci Veřovic. Kulturní zařízení Veřovice a Obec Veřovice jako hlavní pořadatelé výstavy přejí všem jejím budoucím návštěvníkům mnoho nevšedních zážitků při objevování historie jejich současného bydliště.

Za pořadatele a autory výstavy David Mach